اعضا هييت مديره انجمن جراحان مفصل ران ايران

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت روزمه
1 دكتر داريوش گوران سوادكوهی رييس انجمن مشاهده رزومه
2 دکتر مسعود نوروزی نايب رييس انجمن مشاهده رزومه
3 دكتر محمد جواد مرتضوی دبیر انجمن مشاهده رزومه
4 دكتر منوچهر وحيد فرهمندی خزانه دار مشاهده رزومه
5 دكتر بابك سياوشی عضو مشاهده رزومه
6 دكتر فرامرز قياقی عضو مشاهده رزومه
6 دكتر علیرضا منافی عضو علی البدل مشاهده رزومه
6 دكتر علیرضا نوری بازرس مشاهده رزومه
6 دكتر علی یگانه بازرس علي البدل مشاهده رزومه

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن