درباره ما

این انجمن برای پزشکان متخصص در زمینه جراحی مفصل ران در ایران ایجاد گردیده است.

لطفا برای تکمیل اطلاعات صفحات سایت با ارائه نظرات خود ما را یاری نمایید.

پاسخ دهید