رزومه اساتيد

دكتر منوچهر وحيد فرهمندی

دکتر فرهمندی
دکتر فرهمندی
مشخصات فردی
مشخصات
نام: منوچهر
نام خانوادگی: وحید فرهمندی
محل تولد: تبریز
سال تولد: 1328
رتبه علمی: دانشيار
سمت فعلی: نايب رئيس انجمن جراحان مفصل ران ايران
محل خدمت: بيمارستان توس
شماره تماس: 09123006191
ایمیل: mvfarahmandi@yahoo.com
آدرس سایت: www.iranianhipsociety.com

  

سوابق تحصیلاتی
تحصیلات دانشگاه سال اخذ مدرک
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، 1354- 1347
تخصص ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1360
فلوشیپ فلوشیپ ارتوپدی اطفال، تورنتو، کانادا، 2000
فلوشیپ فلوشیپ آرتروپلاستی، تورنتو، کانادا، 2000
فلوشیپ Lower extremity arthroplasty  

 

وجود سوابق آموزشی
شماره سوابق آموزشی محل سال خدمت
1 تدریس جراحی استخوان و مفاصل در بیمارستان اختر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1360تا کنون
2 تدریس مبحث ((سندروم کمپارتمان)) در برنامه آموزش پزشک اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1383

 

وجود سوابق اجرایی
شماره نوع سابقه اجرایی، محل خدمت، سال خدمت
1 راه اندازی دوره تخصصی تکمیلی لگن و زانو در بیمارستان اختر
2 داور مقالات نشریه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3 داور مقالات نشریه پژوهنده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 داور طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5 داور طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
6 عضو کمیته علمی یازدهمین بازآموزی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تهران، 1382
7 عضو کمیته برگزارکننده کنگره بازآموزی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1385
8 نایب رئیس انجمن ارتوپدی مفصل ران ( هیپ ) ایران
9 رئیس بخش ارتوپدی 2 مرکز ارتوپدی اختر از سال 1367 الی 1389
10 معاون آموزشی مرکز ارتوپدی اختر از سال 1369 الی 1381
11 رئيس انجمن جراحان مفصل ران ايران (هيپ) از سال 1393الي1397

 

عضویت در مجامع علمی
شماره نام مجمع علمی، نوع عضویت، سال عضویت
1 انجمن ارتوپدی ایران 1360
2 انجمن جراحی هیپ ایران 1384
3 انجمن بین المللی جراحی ارتوپدی و تروماتولوژی (SICOT) 1386
4 انجمن بین المللی آرتروسکوپی، جراحی زانو و پزشکی ورزشی 1388
5 عضو بین المللی آکادمی انجمن مفصل هیپ اروپا سال 2011

 

چاپ مقالات در ژورنال های داخلی
شماره نام ژورنال  و تیتر مقاله   و سال چاپ
1 وحید فرهمندی م، شاهانی م، سالک ف. بررسی اپیدمیولوژیک استئویید استئوما در بیماران مبتلا به تومورهای خوش خیم استخوانی مراجعه کننده به بیمارستان اختر طی سال های 77-1370. پژوهنده 1378؛سال چهارم (شماره 4):صفحات
2 وحید فرهمندی م، فرشاد م ح، باقری ب، ولایی ن. اپیدمیولوژی بیماران Legg-Calve-Perthes در مراجعین به بیمارستان اختر طی سال های 75-1371. پژوهنده 1377؛سال سوم (شماره1):صفحات

 

مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در کنگره ها
شماره نام کنگره و تیتر مقاله  و سال ارائه
1 ارائه سخنرانی با موضوع lossening of stem در جلسه علمی ماهانه انجمن جراحان هیپ؛ اردیبهشت       ماه 1383
2 ارائه سخنرانی در سیزدهمین دوره بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان surgical treatment (joint preservation)، تهران، 1384
3 ارائه سخنرانی در یازدهمین بازآموزی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ با عنوان Hip pain: stress fracture, Pubaigia, Osteitis, Pointer hip، تهران، 1382
4 ایراد سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان ((درمان آرتریت چرکی به روش های دارویی و جراحی)) و ((نقش رادیولوژی در تشخیص و درمان و پیگیری عفونت های استخوانی))، تهران، 1380
5 ایراد سخنرانی با عنوان ((تومورهای شایع خوش خیم استخوان)) در سمینار مسایل رایج ارتوپدی، بیمارستان امام حسین (ع)، 1375
6 ایراد سخنرانی با عنوان ((آرتروسکوپی هیپ)) در چهارمین کنگره آرتروپلاستی مفصل ران و زانو، تهران، 1387
7 ارائه سخنرانی با عنوان (( treatment of osteoporotic Fx. proximal femur)) در کنگره بازآموزی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1385
8 ارائه سخنرانی با عنوان ((Hip & Knee)) در دومین کنگره سراسری کایروپراکتیک ایران، تهران، 1387

 

 

چاپ مقالات در ژورنال های خارجی
شماره نام ژورنال و تیتر مقاله  و سال چاپ
1 Esmaili Jah AA, Jazaieri SM, Farahmandi MV, Kalhor Moghaddam A. total hip arthroplasty in 40 years old patients or younger in comparison with the old ones. Med J Iran Red Cres 2005;8(2):69-76.
2 Farahmandi MV, Nadjafi J. Familial ulnar club hand. Iran J Radiol 2004;2(1&2):17-19.
3 Firooz Madadi, Alireza Eajazi, Firoozeh Madadi, Laleh Daftari Besheli, Reza Sadeghian, Mehdi Nasri Lari , Prosthetic survival not affected by surgical technique, individual patient factors, international medical journal of experimental and clinical research 11/2011; 17(11):
4 Firooz Madadi, Manouchehr Vahid Farahmandi, Alireza Eajazi, Laleh Daftari Besheli, Firoozeh Madadi, Mehdi Nasri Lari, Epidemiology of adult tibial shaft fractures: a 7-year study in a major referral orthopedic center in Iran, international medical journal of experimental and clinical research, 05/2010; 16(5)

 

مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در کنگره های خارجی
مقاله نام کنگره و کشور و تیتر مقاله  و سال ارائه
1 Twenty years’ experience in total hip arthroplasty sicot/sirot 2005-2-9 sept 2005
2 The influence of demographic factors, surgical approaches and implant design on long term outcome of total hip replacement sicot 2011 – XXV world congress

 

مقالات ارائه شده به صورت پوستر در کنگره های خارجی
شماره نام کنگره و کشور و تیتر مقاله  و سال ارائه
1 Seventh SICOT / SIROT 30 au – 3 sept , 2010, Swedish, Poster

 

تالیف کتاب های علمی
شماره نام  و مشخصات کتاب، سایر نویسندگان، سال چاپ
1 شناخت ناهنجاری های اندام های کودکان، امید های آینده، انتشارات فکر روز- تهران ،  1372
2 شکستگی های هیپ با درمان و جراحی های پیشرفته، انتشارات رسانه تخصصی، 1391

 

طرح های تحقیقاتی
شماره نام  طرح، سمت، سال اجراء
1 مقایسه پروگنوز درمان جراحی و کنسرواتیو کلاب فوت، سال 1371، دکتر فرهمندی
2 بررسی آرتریت سپتیک در مرکز کودکان مفید سال 1373

 

پایان نامه های تحقیقاتی
شماره نام  پایان نامه، سمت ( استاد مشاور،  راهنما )، سال اجراء
1 استاد راهنما : وحید فرهمندی م . مقایسه پروگنوز درمان جراحی و کنسرواتیو کلاب فوت ، جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی .1371
2 استاد راهنما : وحید فرهمندی م .بررسی آرتریت سپتیک در مرکز کودکان مفید طی سالهای 1363 الی 1371 جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی 1373
3 استاد راهنما  : وحید فرهمندی م. بررسی و پیگیری درمان کنسرواتیو و جراحی شکستگی های سوپراکندیلار ،جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی.1374
4 استاد راهنما  : وحید فرهمندی م. بررسی و تحقیق 5 ساله CDH در رفتگی مادرزادی  هیپ(در مرکز ارتوپدی اختر.جهت دریافت دکترای تخصص ارتوپدی،
5 استاد راهنما : وحید فرهمندی م.ارتریت سپتیک در ارتوپدی اطفال،جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی،1366
6 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.legg-calve perthesis  مقایسه پروگنوز جراحی و درمان پروگنوز جراحی و درمان کنسرواتیو. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی،1371.
7 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی و پیگیری 5 ساله بیماری    Legg-calve-pertheجهت دریافت دکترای پزشکی عمومی،1373.
8 استاد راهنما: وحید فرهمندی م. بررسی موارد آرتروز مفصل هیپ طی سالهای 1373-1368.جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی 1374.
9 استاد راهنما: وحید فرهمندی م. بررسی و پیگیری درمان کنسرواتیو و جراحیCDH  در مرکز ارتوپدی اخترو بیمارستان کودکان مفید،1373.
10 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.اصول بیومکانیک پروتزیس اندام فوقانی .جهت دریافت دوره تخصصی ارتوپدی 1371.1366
11 استاد راهنما: وحید فرهمندی م. استئونکروزیس ایدیوپاتیک سرفمور . جهت دریافت دوره تخصص ارتوپدی .1367
12 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.سوپراکندیلار فراکچر در بچه ها ،درمان جا انداختن بسته و پرکوتانئوس پینینگ . جهت دریافت دوره تخصصی ارتوپدی .1371
13 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی و تحقیق و پیگیری پرنز در مراکز ارتوپدی اختر legg-calve perthesis جهت دریافت دوره تخصصی ارتوپدی،1372
14 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی 10 ساله نتایج درمان جراحی بیماران مراجعه کننده به مراکز ارتوپدی اختر با پارگی های منیسک مدیال و لترال(76-1366)،
15 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی و پیگیری تاثیر عمل جراحی والگوس استئوتومی در استئوارتریت زانو،در مرکزدرمانی اختر  در سالهای 1370 تا
16 استاد راهنما: وحید فرهمندی م. بررسی و پیگیری 5 ساله تومور استئوئید  استئوما و درمان آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز ارتوپدی اختر 74-1376،1370
17 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی موارد شکستگی ها بین تروکانتری در سال های 76-72، 1377
18 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی شکستگی های تنه استخوان های ران کودکان تا 15 سال در بیمارستان اختر ،1375
19 پیگیری سه ساله نتایج درمان جراحی بیمارانی که تحت عمل جراحی گذاشتن پروتز توتال زانو (T.K.A)در مرکز ارتوپدی اختر قرار گرفته اند در سال های (1377-1375)،1378.
20 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی درمان شکستگی های شفت فمور بزرگسالان در مرکز ارتوپدی اختر، 1374
21 استاد راهنما: وحید فرهمندی م.بررسی نتایج جراحی در دررفتگی تکراری مفصل شانه بازویی به روش بریستو در مرکز ارتوپدی اختر در ده سال اخیر،1376.

 

حضور در همایش های علمی داخلی
شماره نام اختراع، نوع اختراع، سال و شماره ثبت
1 دهمین کنگره سالانه انجمن ارتوپدی؛ تهران، 1383
2 شرکت در کنگره بین المللی ارتوپدی مفصل ران و زانو؛ تهران، 1384
3 شرکت در چهاردهمین همایش سالیانه ارتوپدی؛ تهران؛ 1384
4 اولین کنگره سالیانه و بازآموزی انجمن جراحان ارتوپدی ایران؛ تهران، 1372
5 دوازدهمین دوره بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تهران، 1383
برنامه مدون آکوزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تهران، 1379
6 دوره بازآموزی تعویض کامل رویه های مفصلی ران (بدون سیمان)، دانشکده پزشکی دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1372
7 چهارمین کنگره بازآموزی انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مشهد، 1375
ششمین کنگره بازآموزی ارتوپدی، تهران، 1376
8 اولین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران، 1372
9 دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی، رامسر؛ 1372
10 هفتمین کنگره بین المللی سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران، 1378
11 دوره بازآموزی ثابت کردن شکستگی ها و جوش نخوردگی ها، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1371
12 کارگاه آموزشی ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در علوم پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1379
13 کنگره شکستگی ها و روش های درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 1376
14 ششمین کنگره بین المللی سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران، 1377
15 شانزدهمین کنگره ارتوپدی تحت عنوان ترومای پیشرفته، تهران، 1386
16 چهاردهمین کورس ادونس AO ایران، تهران، 1384
17 AO course on advances in fracture management, Tehran, 1998
18 Attending in AO advance course on the operative treatment of fractures and non-unions, theoretical basis and practical principles, Iran, 1993

 

حضور در همایش های علمی خارجی:
شماره نام اختراع، نوع اختراع، سال و شماره ثبت
1 Basic concepts course in joint Arthroplasty for orthopaedic residents; Canada,2000.
2 شست و یکمین دوره AO/ASIF basic course؛ سوئیس، 1994.
3 کارگاه آموزشی EFP-PLUS cup، سوئیس، 2001.
4 Attending in 7th international advances in arthroplasty meeting for hip resurfacing, Stratford-upon-Avon, 2003.
5 Attendance in AO pelvic course, Dubai, 2001.
6 Participating in “basic concept course in joint arthroplasty for orthopaedic residents”, Canada, 2000.
7 Knee society of American Academy of orthopedic surgeons, march 10/ 1991
SICOT/SIROT 2005

 

سایر موارد
شماره نام توضیح سال انجام
1 اخذ تقدیرنامه از آقای دکتر صدر، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در سال 1387
2 استاد نمونه در سال 1372
3 شرکت در همایش سلامت معنوی 21 الی 22 آبان سال 1392
4 جلسه دانش افزایی با موضوع دستاورد های انقلاب 14 اسفند 1392
5 حضور در جبهه به مدت 8 ماه

 

 

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن