«

»

May 21

گزارش تصویری از دومین کنفرانس ماهانه انجمن در سال 1397

دومین کنفرانس علمی ماهانه انجمن هیپ 27 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس  بیمارستان اختر برگزار گردید.

پاسخ دهید